#wypowiedźeksperta

Rozpoczynamy cykl krótkich wypowiedzi ekspertów na temat obecnej sytuacji w gospodarce, w tym na rynku pracy

Poprosiliśmy o wypowiedź ekspercką Panią Profesor Elizę Przeździecką, profesor SGH oraz Head of Economic Research AMCHAM, czyli Amerykańskiej Izby Handlowej.

Amerykańska Izba Handlowa (AMCHAM) wydała ostatnio raport: 30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce. W jakich branżach Amerykanie inwestowali najczęściej i jaki wpływ miało to na rynek pracy dotychczas?
Czy da się zauważyć już jakąś tendencję w związku z epidemią COVID-19?

Inwestorzy amerykańscy rozwijają swoją działalność na rynku polskim w takim samym stopniu w branżach przemysłowych jak i usługach. Nie mamy szczególnej koncentracji, która z kolei charakteryzuje inwestycje zagraniczne ogółem, z których ponad 70% kapitału napłynęło do sfery usług niematerialnych.

Na jakąkolwiek ocenę wpływu COVID-19 na wartość zaangażowanego kapitału amerykańskiego w Polsce jest jeszcze zbyt wcześnie.

Polska gospodarka była atrakcyjnym miejscem lokalizacji kapitału o czym świadczyły roczne napływy BIZ (Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych) o wartości kilkunastu miliardów dolarów. Wydaje się, że czynniki, które przyciągały ten kapitał nadal będą obecne na polskim rynku.
Są to: wykwalifikowana siła robocza, dobrze rozwinięta infrastruktura, trwałość i stabilność otoczenia instytucjonalnego, wysoki stopień cyfryzacji administracji publicznej, chłonny rynek, centralne położenie w Europie, członkostwo w UE.

Mimo grożącej nam recesji czynniki te raczej nie ulegną zmianie i należy oczekiwać, że wysokie napływy kapitału zagranicznego ponownie będziemy mogli odnotować, gdy tylko koniunktura ogólnoświatowa pozwoli korporacjom międzynarodowym ekspansywnie realizować globalne aktywności.  

Pani Profesor,  a z perspektywy Pani zainteresowań naukowych:
Jak przewidywane spowolnienie gospodarcze w krajach wysoko rozwiniętych może wpłynąć na procesy off-shoringu do naszej części Europy?

Czy przedsiębiorstwa nadal zainteresowane będą przenoszeniem całych procesów wraz z pełną infrastrukturą? Czy też może nowoczesne technologie wpłyną na inny sposób outsourcingu procesów do krajów takich jak Polska?

Uważam, że pomimo zapowiedzi, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej zastąpią Chiny, czy dalekowschodnich azjatyckich dostawców w globalnych łańcuchach dostaw, nie będzie to takie proste.

W biznesie przede wszystkim liczy się ciągle wynik finansowy.

Ambitne i bardzo ostatnio modne idee o biznesie odpowiedzialnym społecznie i wyższości korzyści społecznych przed ekonomicznymi potrzebują jeszcze wiele czasu, aby upowszechnić się w świadomości zarządzających. Dopóki więc dla każdego właściciela (niezależnie od formy prawnej firmy) najważniejszy jest wynik finansowy, czyli zysk, przedsiębiorstwa będą poszukiwać możliwości jego powiększania.

Procesy łańcucha wartości lokalizowane będą więc tam, gdzie ich wykonanie będzie bardziej efektywne, to znaczy tańsze.

COVID-19 nauczył nas jednak czegoś bardzo ważnego. Do tego prostego rachunku kosztów i korzyści firmy coraz częściej będą dodawać element ryzyka. Ocena co do miejsca lokalizacji procesu będzie wymagać wzięcia pod uwagę również tego elementu, który często był bagatelizowany lub nie nadawano mu zbyt dużego znaczenia. Rola ryzyka będzie w tych kalkulacjach znacznie większa.
Będziemy to analizować ze względu np. na zagrożenie epidemiologiczne, blokadę komunikacyjną, itp.

Do naszych przewag, które w najbliższej przyszłości mogą silniej się ujawnić dzięki COVID-19 jest dobre przygotowanie firm, administracji i w ogóle funkcjonowanie całej gospodarki w sferze cyfrowej.

Kilkanaście tysięcy informatyków każdego roku kończący polskie uczelnie powoduje, że usługi IT odgrywają nie tylko coraz większą rolę w polskim eksporcie, ale są również branżą, która może uatrakcyjnić nasz rynek dla inwestorów zagranicznych.

Eksport usług IT do Stanów Zjednoczonych wzrósł od 2010 r. pięciokrotnie do wartości 1,3 mld USD, co odpowiada jednej trzeciej wartości polskiego eksportu wszystkich usług na rynek amerykański.

Tymczasem kolejne inwestycje takich firm jak Microsoft, a przed nim Google i ich strategiczne partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej są dowodem, że polska gospodarka przechodząc silną transformację cyfrową ma szansę stać się nowoczesną i w dłuższej perspektywie bardzo konkurencyjną w oczach firm zagranicznych lokalizujących procesy o wysokiej wartości dodanej, w tym m.in. IT.

Bardzo dziękujemy za wypowiedź.

Naszym gościem była Pani dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH, Head of Economic Research AMCHAM, autorka m.in. publikacji: Offshoring we współczesnej gospodarce światowej.

Zapraszamy do obserwowania profilu naszej firmy Optiveum na LinkedIn. Wkrótce wypowiedzi kolejnych ekspertów oraz nowe oferty pracy.

Ten wpis nie ma żadnych komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polish