Strona główna » Blog » Wyróżnione » Oświadczenie Optiveum // Optiveum Statement
  • Wyróżnione Uncategorized
  • Możliwość komentowania Oświadczenie Optiveum // Optiveum Statement została wyłączona

Oświadczenie Optiveum // Optiveum Statement

for English see below

dotyczy: podszywania się pod naszą firmę// re: impersonation of our company

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach otrzymaliśmy niepokojące sygnały, że w imieniu naszej firmy Optiveum sp. z o.o. nieznane osoby podające się za naszych pracowników rozsyłają wiadomości rzekomo w naszym imieniu zarówno z Polski jak i zza granicy.

Zapewniamy, że nie mamy nic wspólnego z tymi działaniami. Prowadzimy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Nigdy nie kontaktujemy się z naszymi partnerami biznesowymi (klientami, kandydatami, itd.) za pośrednictwem komunikatorów np. WhatsApp czy Telegram.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację, jednak jest ona poza naszą kontrolą. Zalecamy wykasowanie tych wiadomości i blokowanie numerów, z których te wiadomości przychodzą.

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami w tej sprawie bezpośrednio, bardzo prosimy o wiadomość: info@optiveum.com.

Złożyliśmy już do Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, więc wszelkie zebrane dowody oraz wiadomości źródłowe są materiałem dowodowym, który umożliwi jak najszybsze rozwiązanie sytuacji, w której znaleźliśmy się bez naszej wiedzy.

Z poważaniem,

Zarząd Optiveum sp. z o.o.

Dear Sirs,

In recent days we have received disturbing signals that unknown persons claiming to be our employees have been sending out messages purporting to be on our behalf (Optiveum sp. z o.o.) from both Poland and abroad.

We assure you that we have nothing to do with these activities. We are investigating this matter.

We never contact our business partners (clients, candidates, etc.) via instant messaging services such as WhatsApp or Telegram.

We apologise for the situation that has arisen, but it is beyond our control. We recommend deleting these messages and blocking & reporting the numbers from which these messages come.

If you would like to contact us directly about this matter, we would very much appreciate an email: info@optiveum.com.

We have already filed a crime notice with the Public Prosecutor’s Office, so all the evidence we have gathered and the source messages are evidence that will enable to resolve the situation in which we found ourselves without our knowledge as soon as possible.

Yours sincerely,

Management Board of Optiveum sp. z o.o.