Często Zadawane Pytania

Czy współpracujecie z klientami z różnych krajów?

Tak, jest to jedna z naszych najmocniejszych stron. Po wielu latach pracy w międzynarodowych korporacjach i mieszkania w kilku krajach, uważamy, że zdobyliśmy wystarczające doświadczenie w pracy z różnymi kulturami i zdajemy sobie sprawę z międzykulturowych różnic w biznesie.

Jako mała firma nie jesteśmy niepotrzebnie związani wieloetapowym podejmowaniem decyzji typowym dla korporacji, co utrudnia decydowanie, czy nawiązać współpracę biznesową z klientami z różnych krajów, czy nie.

W Optiveum współpracujemy ze wszystkimi klientami, o ile ta współpraca jest prawidłowo uregulowana prawnie i korzystna dla obu stron.

Dotychczas współpracowaliśmy z klientami z USA, Szwecji, Finlandii, Estonii, Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Niemiec, Francji i Szwajcarii i wystawialiśmy im bezpośrednio faktury do ich macierzystych krajów.

Czy możecie nam pomóc znaleźć kwalifikowanych kandydatów spoza Europy i zbudować zespół kandydatów z krajów spoza Europy?

Tak, oczywiście. W wielu przypadkach znaleźliśmy naprawdę utalentowanych kandydatów w krajach bardziej oddalonych od Europy, takich jak Egipt, Indie, Iran, Ghana, itp. W większości przypadków otrzymywali oni możliwość pracy zdalnej, świadcząc usługi dla naszych klientów w np. Szwajcarii, Francji, Niemczech itp.

Nie świadczymy sami usług w zakresie przeprowadzek, wiz i pozwoleń o pracę. Współpracujemy jednak z wiarygodnymi firmami, które mogą pomóc w tych procesach w Europie Środkowej.

3. Jako osoba poszukująca pracy, czy możecie mi pomóc znaleźć pracę w Polsce lub innym kraju europejskim?

Większość ofert pracy, które ogłaszamy w imieniu naszych klientów, jest dostępna dla kandydatów z różnych krajów i regionów, pod warunkiem, że posiadają wymagane umiejętności językowe i spełniają wymagania dotyczące stanowiska pracy.

Jednakże nie oferujemy pomocy w:

  • sprawach wiz i pozwoleń na pracę,
  • przeprowadzkach.

Oferty pracy, które ogłaszamy, są skierowane do kandydatów, którzy już znajdują się w kraju docelowym i/lub są zainteresowani pracą zdalną.